Możliwość zwrotu

Aby zwrócić towar, napisz protokół zwrotu, według poniższego wzoru a zwracany towar wraz z dokumentem zakupu wyślij na adres:
HADRON Paweł Ślubowski
ul Krasińskiego 59 lokal 74
01-755 Warszawa

PROTOKÓŁ ZWROTU Sporządzony w dniu (?????????) w związku ze zwrotem towaru.

Imię i nazwisko nabywcy / Firma ………………………………………………………..
Dokładny adres korespondencyjny *…………………………………………………….
nr telefonu *……………………

Data zakupu/odbioru towaru ………………………………………………………
nr dowodu zakupu………………………….. z dnia ………………………………

Nazwa towaru ………………………………….
typ/model…………………………
Producent/marka……………………………………………………………………….

Zawartość przesyłki / kompletacja (proszę wyszczególnić wszystkie przesyłane elementy
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????

O ile to możliwe proszę podać powód zwrotu towaru.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dane do przelewu za zwrócony towar:
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????