Protokół reklamacyjny

Aby zareklamować produkt, napisz protokół reklamacyjny, według poniższego wzoru a towar wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu, prześlij na adres:
HADRON Paweł Ślubowski
Krasińskiego 59 lokal 74
01-755 Warszawa

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY Sporządzony w dniu (????????..) w związku ze zgłoszeniem reklamacji.

Imię i nazwisko nabywcy / Firma ………………………………………………………..
Dokładny adres korespondencyjny *…………………………………………………….
nr telefonu *……………………

Data zakupu/odbioru towaru ………………………………………………………
nr dowodu zakupu………………………….. z dnia ………………………………
Nazwa towaru ………………………………….
typ/model…………………………
Producent/marka……………………………………………………………………….

Zawartość przesyłki / kompletacja (proszę wyszczególnić wszystkie przesyłane elementy
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????

Dokładny opis uszkodzenia lub/i niezgodności towaru z umową
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Żądanie nabywcy co do sposobu załatwienia reklamacji:
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????