REGULAMIN strony internetowej mgps.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Strona internetowa, która znajduje się pod adresem www.mgps.pl, zwana dalej serwisem mgps.pl, umożliwia, zapoznanie się z produktami, usługami i dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Właścicielem i prowadzącym sprzedaż w serwisie mgps.pl jest firma Hadron Paweł Ślubowski z siedzibą w Warszawie 01-755, ul. Krasińskiego 59 lokal 74 (zwany dalej: Sprzedawcą), REGON: 011968500, NIP: 118-037-90-70.
3. Sprzedawca oferuje prezentowane w serwisie mgps.pl produkty i usługi w określonych cennikiem cenach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
4. Informacje na temat towarów i usług oraz ich ceny, sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej serwisu mgps.pl. Prezentowane na stronie internetowej www.mgps.pl informacje na temat towarów, usług oraz ich cen dotyczą wyłącznie serwisu mgps.pl
5. Kupujący to osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oświadczyła, że znany jest jej regulamin korzystania z serwisu mgps.pl, akceptuje go, dokonała rejestracji swojego zamówienia i dokonała określonej w cenniku opłaty. Wyraziła zgodę w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity ? Dz. U. z 2002 r., numer 101, pozycja 926 z późniejszymi zmianami) na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w formularzu zamówieniowym w celach korzystania z serwisu mgps.pl oraz dla celów marketingowych związanych z jego funkcjonowaniem.

II. Dokonywanie zakupów

1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez system dokonywania zakupów będący integralną częścią serwisu mgps.pl
3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego (chyba, że przy produkcie, usłudze, na stronach serwisu mgps.pl podany był inny termin realizacji/ dostawy). W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
4. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest udostępnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówienia.
5. Zastrzega się, że Sprzedawca może w przypadku nieprawidłowości w zamówieniu (w szczególności dotyczy to nieprawidłowego przedstawienia danych osobowych lub teleadresowych ? niezbędnych do realizacji przesyłki) odstąpić od realizacji zamówienia. W przypadku przesyłek opłaconych przelewem. zastrzeżenie to wymaga wcześniejszego, całkowitego zwrotu dokonanej opłaty na rzecz Kupującego i na koszt Sprzedawcy na rachunek, z którego dokonany został przelew.
6. W celu dokonania zamówienia możliwa jest jednorazowa rejestracja użytkownika serwisu mgps.pl. Rejestracja ta jest bezpłatna. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych”. Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo wglądu w dane własnego konta użytkownika, w szczególności we własne dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia.
7. Sprzedawca może w przypadkach wątpliwych dokonać na własny koszt weryfikacji zamówienia. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia. Dotyczy ona w szczególności połączeń telefonicznych z zamawiającym celem stwierdzenia prawidłowości zamówienia.

III. Cena i warunki zapłaty

1. Cena sprzedaży wynika z oferty serwisu mgps.pl oraz treści zamówienia złożonego przez Kupującego zgodnie z obowiązującym w serwisie mgps.pl cennikiem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Kupujący ma możliwość przedpłaty za zakupiony towar za pośrednictwem przelewu na konto lub przelewy 24. Kupujący ma również możliwość zapłaty za zakupiony towar (za pobraniem) przy odbiorze towaru u kuriera lub bezpośrednio w siedzibie firmy Hadron.
3. Dokonując przelewu bezwzględnie należy w tytule przelewu podać nadany w potwierdzeniu numer zamówienia. Jest to warunek niezbędny dla realizacji zamówienia. W przypadku, gdy nie zostanie spełniony, Sprzedawca podejmie próbę uzyskania tego numeru od Kupującego. W przypadku niemożności zidentyfikowania wpłaty, jej kwota zostanie zwrócona na rachunek Kupującego w terminie do 7 (siedmiu) dni, a dotyczące jej zamówienie zostanie uznane za nieważne i anulowane.
4. Numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat w polskiej walucie: 50 1020 5558 1111 1021 4270 0082 ? prowadzony przez PKO BP.
5. Cena zawiera w sobie wszelkie opłaty związane z wprowadzeniem towaru, co oznacza, iż oferowana cena jest ceną brutto wyrażoną w walucie wybranej przez Kupującego.
6. Faktura VAT jest standardowym dokumentem potwierdzającym zakup.
7. Paragon (zamiast faktury) wystawiany jest dla na życzenie Kupującego.
8. Informacja o cenie zawarta w ofercie serwisu mgps.pl oraz warunki realizacji zamówienia określone niniejszym regulaminem w dacie złożenia zamówienia mają charakter wiążący.
9. Sprzedawca przestaje być związany zamówieniem Kupującego w przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia wysłania wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie z formą płatności przedpłata, na wskazany rachunek nie wpłynie zapłata (płatność przelewem lub poprzez przelewy24).

IV. Czas realizacji oraz dostawy zamówienia

1. W przypadku zamówień opłaconych przelewem lub poprzez płatności24, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za zamówienie. W przypadku wyboru zapłaty za pobraniem – niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia.
2. Dostawa zostanie zrealizowana poprzez firmę kurierską GLS, bądź InPost. Dostawa na terenie Polski nastąpi nie później niż 5 dni od dnia otrzymania zapłaty w przypadku płatności przelewem lub poprzez przelewy24, albo w terminie 5 dni od dnia otrzymania zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem.
3. Zakupiony towar zostanie wysłany na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub rejestracyjnym.
4. Przesyłka oklejona jest papierem lub folią opakowaniową oraz taśmą, które są jednocześnie plombą, jej przecięcie, uszkodzenie jest równoznaczne z naruszeniem przesyłki.
5. Przy odbiorze towaru od kuriera, Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w jego obecności. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zewnętrznych uszkodzeń przesyłki, Kupujący ma obowiązek sporządzić w obecności kuriera protokół reklamacyjny.
6. Kupujący ma prawo nie przyjąć uszkodzonej przesyłki (odmowa przyjęcia).

V. Koszt dostawy

1. Dokonując zakupów poprzez serwis mgps.pl kupujący nie ponosi żadnych kosztów dostawy na terytorium Polski
2. Wszystkie koszty, związane dostawą na terytorium Polski, zamówienia ze strony serwisu mgps.pl, ponosi sprzedawca.
5. Koszt wysyłki poza terytorium Polski ustalany będzie indywidualnie z obsługą serwisu mgps.pl

VI. Reklamacje

1. Uprawnienia Kupującego wynikające z postanowień niniejszego punktu są niezależne od uprawnień przysługujących Kupującemu i wynikających z ustawy z dnia 25 grudnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego
2. W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi w zakupionym towarze wady jakościowe lub ilościowe, powinien skontaktować się z obsługą serwisu mgps.pl w celu określenia sposobu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji.
3. Dla właściwego przebiegu postępowania reklamacyjnego, klient wypełnia wszystkie pola protokołu reklamacyjnego i dostarcza go, elektronicznie lub z reklamowanym towarem, do sprzedawcy. Protokół reklamacji Kupujący może pobrać ze strony serwisu mgps.pl. Link do Protokołu Reklamacyjnego: 
4. Wadliwy towar, wraz z protokołem reklamacyjnym, oraz dowodem zakupu (np. paragon, faktura), klient dostarcza lub wysyła na własny koszt, na adres siedziby firmy: HADRON Paweł Ślubowski 01-755 Warszawa ul. Krasińskiego 59 lokal 74.
(podstawa prawna: art. 5612 § 1 i 2, art. 566 i 574 Kodeksu cywilnego)
5. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia reklamowanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie oraz dołączenie do reklamowanego towaru wszelkich akcesoriów, dokumentów zakupu (paragon lub faktura) oraz opisu usterki. Adres wysyłki: HADRON Paweł Ślubowski 01-755 Warszawa ul. Krasińskiego 59 lokal 74.
6. Na produkty sprzedawane w internetowym serwisie mgps.pl, o ile nie jest zaznaczone inaczej, udzielana jest 2 letnia gwarancja.
7. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji towar zostanie naprawiony, wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Kupującemu zostaną zwrócone pieniądze.
8. W przypadku uznania reklamacji koszty wysyłki naprawionego towaru lub nowego egzemplarza lub zamiennika ponosi sprzedawca.
9. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
10. Ewentualne różnice w wyglądzie towaru z otrzymanym, które wynikają z różnicy w parametrach technicznych monitorów nie stanowią podstawy do reklamacji.
11. Wymiary produktów podane w serwisie mgps.pl mogą się różnić od rzeczywistych o +/- 2%, co wynika z procesów technologicznych i nie stanowi podstaw do reklamacji.

VII. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

1. W przypadku, gdy Kupujący chce odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru może skontaktować się z obsługą serwisu mgps.pl w celu określenia sposobu przeprowadzenia zwrotu towaru.
2. Zgodnie z Ustawą z dnia 25 grudnia 2014 roku o prawach konsumenta, od umowy zawartej ze Sprzedawcą można odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot towaru następuje w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie do 7 (siedmiu) dni.
3. Zgodnie z Ustawą z dnia 25 grudnia 2014 roku o prawach konsumenta, kupujący ponosi koszty dostarczenia / odesłania zwracanego towaru
4. Zgodnie z Ustawą z dnia 25 grudnia 2014 roku o prawach konsumenta, sprzedawca zwróci całość kwoty wydanej na zakup towaru.
5. Kupujący jest zobowiązany do wypełnienia formularza zwrotu umieszczonego na stronie serwisu mgps.pl i przesłania go w formie elektronicznej lub ze zwracanym towarem. Formularz zwrotu
6. Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia zwracanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie.
7. Adres wysyłki zwracanego towaru to: Hadron Paweł Ślubowski, ul. Krasińskiego 59 lokal 74, 01-755 Warszawa
8. Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.

VIII. Poufność danych osobowych

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia. Zasady administrowania danymi osobowymi szczegółowo opisuje Polityka Prywatności zamieszczana na stronach serwisu mgps.pl. Polityka prywatności

IX Prawo własności intelektualnej

Cała zawartość stron internetowych serwisu mgps.pl (ilustracje, tekst, nazwy, marki, zdjęcia, video) jest własnością Sprzedawcy. Każda częściowa lub całkowita reprodukcja zawartości dokonana dowolnymi sposobami na dowolnym nośniku wymaga wcześniejszej i wyraźnej zgody Sprzedawcy. Wszystkie informacje, zawartość, oprogramowanie chroni prawo własności intelektualnej i copyright. Sprzedawca może udzielić prawa do kopiowania, wyświetlania, czy dystrybucji całej zawartości strony. Każde bezprawne użycie tej zawartości przez osoby trzecie może stanowić przedmiot przewidzianych w przepisach prawa postępowań.

X. Postanowienia końcowe

Sprzedawca, w wypadku, gdy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt przedsiębiorcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie serwisu mgps.pl w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów, usług, z oferty oraz wprowadzania nowych towarów. Zmiany regulaminu, cen, parametrów itp. Danych, o których mowa w niniejszym regulaminie nie dotyczą zamówień złożonych. Zamówienia realizowane są zgodnie z regulaminem obowiązującym w momencie ich złożenia i według cen obowiązujących w tej dacie. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Ustawa o prawach konsumenta z 25.12.2014.